a2vdo forum! LUQUY...tham gia nao de cung pha phach, hoc hoi...

Pha tan tanh ra, hoc hoi nhieu vao va thi do, co viec lam.kha kha!

Đăng Nhập

Quên mật khẩuLatest topics
» Yêu là khỗ????
Wed Oct 30, 2013 6:05 pm by ducanhle1993

» Mu Hồng Ngọc Alpha Test 13h Ngày 1/8/2013 - Open Beta 13h Ngày 8/8/2013 , mu open tha
Wed Jul 31, 2013 10:05 pm by haohoa2710

» 13h Ngày 13/7/2013 Open Máy Chủ Anh Hùng - mu open 13/7, mu moi ra 13/7, mu open hom
Sun Jul 07, 2013 10:37 pm by haohoa2710

» Hưỡng dẫn trang trí bài viết lên diển đàn cho sôi động
Mon Jun 10, 2013 2:27 pm by ducanhle1993

» Suy ngẫm sau một tháng học quân sự!
Mon Jun 10, 2013 2:18 pm by ducanhle1993

» giúp các em tư vấn chọn ngành học
Mon Jun 10, 2013 2:15 pm by ducanhle1993

» Tuyển cộng tác viên đăng tin quảng cáo làm việc tại nhà
Fri May 17, 2013 11:20 am by manhnguyen1993

» [vnplay.org]MU Việt Season 6.3 - Reset Và Non Reset -Không Webshop - Open tháng 5
Sat May 04, 2013 8:27 pm by noheart91

» Mu Hoàng Tộc - Truyền Thuyết Bóng Đêm . Alpha Test 08/12 - Open 16/12
Fri Dec 14, 2012 11:25 pm by haohoa2710

» Mu Hồng Ngọc, mu open 11/11, mu moi ra 11/11, mu open thang 11, mu moi ra thang 11, m
Tue Nov 06, 2012 7:52 pm by haohoa2710

» Open Chính Thức Loạn Thế Kiếm - server kiếm thế private
Mon Nov 05, 2012 5:28 am by maxvolume

» Kt-Hanoi.Com Đúc Kết Tinh Hoa, Trải Nghiệm Hệ Thống Skill Mới Lạ, Free Đúng Nghĩa
Wed Oct 31, 2012 10:56 am by maxvolume

» Thac mac
Sat Jul 28, 2012 10:06 pm by chipcoiga

» Tin Hot về bí thư Nguyễn Phước Trinh
Sun Jul 15, 2012 10:30 am by ducanhle1993

» Aó đồng phục
Mon Jun 11, 2012 2:08 pm by hero.93

facebook
Tăng Like Facebook Thật, Trao Đổi Like Thật,  Tăng View Youtube, Tăng Like Youtube, Google + , Twitter 100% Thực

Top posters
chipcoiga (480)
 
thanhbinhqt1993 (283)
 
congchung1993 (150)
 
ducanhle1993 (141)
 
lovemyzip (69)
 
A2yeu_93 (57)
 
sexxy_gjrl...0h_sexxy (51)
 
nhoc_sock_pro (48)
 
lovelanthu10 (41)
 
whatiwant (34)
 

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

June 2018
SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Calendar Calendar


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Thông báo Bài toán tháp Hà Nội on Fri Jul 02, 2010 8:41 pm

Ai Thích Thì Chạy Thử Nhé!program thaphanoi;
Uses crt, dos, tienich, videoram, cursor;
type coc=1..3;
hotkey = set of char;
Const Xcot:array[coc]of byte =(17,41,65);
kitu=#220; SpeedMenu=200;
Max=11; Speed_hieu_ung=30;
MinSpeed=3; MaxSpeed=200; StepSpeed=3;
Tencoc:array[coc]of char = ( '1' , '2' , '3' );
Var i,j:integer;

DK : array[coc, 0..max] of byte;
docao : array[coc]of byte;
timedelay, Ycot, maudia, sodia : integer;
tucot ,toicot : coc;

gio, phut, giay, per, sec : word;
time : integer;

Y_thongbao, nhap_gi : byte;

hangmenu, dongho, chay_menu : string;
st_nhap, st_hdn : string;
so_nhap : integer;
{st_dieukhien st_huongdannhap }
BamPhim, ch : char;
pos_menu, solan :word;

Dung, tamdung, co_nhap, nguoidung, restart:boolean;
dieukhien, dk_thoat : boolean;

{************** Khoi tao gia tri ban dau *****************}
Procedure gan_gia_tri;
Begin solan:=0; timedelay:=MinSpeed*10;
maudia:=5; sodia:=5;
Ycot:=11+sodia; tamdung:=false; dung:=false; restart:=false;
gettime(gio,phut,giay,per); sec:=giay;
co_nhap:=false; dieukhien:=false; nhap_gi:=0; nguoidung:=false;
Y_thongbao:=Ycot-sodia-2;

hangmenu:=' '+'Phim tat: (B)at dau, (D)ung, (T)am dung, (N)hanh hon,'
+'(C)ham hon, Chon so (L)uong dia, Chon (M)au dia, (R)estart,'
+' Tu cha(y), Dieu (k)hien, Nguoi Dun(g) Di Chuyen ' ;
chay_menu:=copy(hangmenu,1,72);
pos_menu:=length(chay_menu)+1;
End;

procedure in_dia(c:coc); Forward; {khai bao thu tuc nay truoc viet lenh sau}
procedure chaydongho; Forward;

{ Phan Giao Dien }
procedure hienthi;
var i,j,k,l:byte;
Begin
i:=39; j:=41; k:=12; l:=12; tcl(9);tbg(1);
repeat
tonen(i,j,k,l,trang);
i:=i-3; j:=j+3;
k:=k-1; l:=l+1;
if k<=1 then k:=1;
if l>=25 then l:=25;
delay(speed_hieu_ung);
until (i<1)or(j>80)or (keypressed);
tonen(1,80,1,25,trang);
End;

procedure hangtren_hangduoi;
const TenThu:array[0..6]of string[12]= (' Chu nhat',' Thu hai',
' Thu ba',' Thu tu',' Thu nam',' Thu sau',' Thu bay');
Function chu(so:word):string;
var s:string;
begin
str(so,s); chu:=s;
end;
Var nam,thang,ngay,thu:word;
st,hd:string;
i:byte;
Begin getdate(nam,thang,ngay,thu);

st:=TenThu[thu]+', ngay '+chu(ngay)+' thang '+chu(thang)+' nam '+chu(nam);
for i:=length(st) to 80 do st:=st+' ';

hd:=' TG: Pham Thanh Binh - Khoa CNTT - DHCT ';

tbg(4);tonen(1,2,1,25,trang); tonen(1,80,1,1,trang);
tonen(79,80,1,25,trang); tonen(1,80,25,25,trang);
tcl(15);
for i:=1 to 78 do
begin
gotoxy(i,1);write(st[i]);
gotoxy(78-i,25);write(hd[78-i]);
delay(speed_hieu_ung div 5);
end;
chaydongho;
End;

procedure gioithieu;
Begin
tcl(10); tbg(1);
gotoxy(30,2);write('TRO CHOI THAP HA NOI');
tcl(7);
gotoxy(4,3);write('Noi dung : Chuyen n dia tu cot ',tencoc[1],' sang cot ',tencoc[2],' dung cot ',tencoc[3],
' lam cot trung gian');
gotoxy(4,4);write('Theo qui tac : - Moi lan chi chuyen 1 dia va la dia tren cung');
gotoxy(4,5);write(' - Dia lon luon nam duoi dia nho');
end;

Procedure khong_gian_dia;
var i:byte;
Begin i:=6; tbg(0);
repeat tonen(i-1,i,Ycot-sodia-4,Ycot+1,trang);
delay(speed_hieu_ung div 2); i:=i+2;
until i>76;
tcl(15); kengang(5,76,Ycot+1,don);{ke 1 duong ngang 1 net}
For i:=1 to 3 do
Begin gotoxy(Xcot[i]-2,Ycot+1);write('Cot ',tencoc[i]); end;{ghi ten 3 cot}
End;

procedure batdau;
Begin
hienthi; hangtren_hangduoi; gioithieu; khong_gian_dia;
end;
{ Het phan giao dien }

{***************** Thoat chuong trinh *****************}
Procedure thoat;
var ch:char;
i:byte;
Begin
inputscr(scr);
tonen(20,60,8,12,trang+nen7+mau15);
kekhung(20,60,8,12,kep+nen7+mau15);
setcl(22,62,13,13,; setcl(61,62,9,13,;

tbg(7);tcl(15);
td(25,10);write('Ban muon thoat chuong trinh. (Y/N)');
normalcursor;
repeat ch:=upcase(readkey); until ch in ['Y','N',#27];
if ch='Y' then
begin
tbg(0);tcl(7);
For i:=1 to 24 do
begin
td(1,i);
writeln('':80);
delay(speed_hieu_ung);
end;
cls; halt;
end;
hidecursor; outputscr(scr);
end;
{ *********** Xu li nhap *****************}
Procedure nhap;
Begin
If bamphim in ['0'..'9'] then
begin
if length(st_nhap)>=2 then delete(St_nhap,1,1);
st_nhap:=st_nhap + bamphim;

tbg(0);tcl(7); gotoxy(5, Y_thongbao-1);
write(st_hdn,st_nhap:2);
end;
if bamphim=#8 then
begin
if length(st_nhap)>=1 then delete(st_nhap,length(st_nhap),1);
tbg(0);tcl(7); gotoxy(5,Y_thongbao-1); write(st_hdn,st_nhap:2);
end;
End;

{ *********** Tao & write string gio:phut: giay *************}
procedure chaydongho;
var st,st1,st3:string[2];
begin
str(phut,st); if length(st)<2 then st :='0'+st;
str(giay,st1);if length(st1)<2 then st1:='0'+st1;
str(gio,st3); if length(st3)<2 then st3:='0'+st3;
textcolor(15); tbg(4);
gotoxy(71,1);write(st3,':',st,':',st1,' ');
end;
{************ Hien dong trang thai ***************************}
Procedure Dongtrangthai;
Begin
gotoxy(5,Ycot+2);tbg(1);tcl(7);
write('Dia:',sodia:2,' - Mau:',maudia:2,' - Toc do:',Timedelay:4);
write(' - So lan di chuyen:',solan:4,' - Dieu khien:',dieukhien:5);
End;
{************** Xu li menu **************************}
Procedure Xulimenu(bamphim:char);
Begin
Restart:=false;
if bamphim='T' then
begin
if tamdung then tamdung:=false else tamdung:=true;
if tamdung then
begin
gotoxy(35,Y_thongbao); tcl(9); tbg(0);
write('Bam phim T de hoat dong tiep');
end
else
begin
gotoxy(35,Y_thongbao); tcl(9); tbg(0);
write(' ');
end;
end;

if bamphim=#27 then
begin
if (co_nhap)and(nhap_gi<>3) then
begin co_nhap:=false; st_nhap:='';
if dieukhien then
begin nhap_gi:=3;co_nhap:=true;end
else
begin
tbg(0);tcl(maudia); gotoxy(5,Y_thongbao-1); write('':72);
end;
end else thoat;
end;


If tamdung=false then
Begin
Case bamphim of
'B': if dung then begin dung:=false; dk_thoat:=true; end;
'N': Begin timedelay:=timedelay-StepSpeed;{nhanh hon}
If timedelay End;
'C': Begin timedelay:=timedelay+StepSpeed; {cham hon}
If TimeDelay>MaxSpeed then TimeDelay:=MaxSpeed;
End;
'L','M','K': begin co_nhap:=true; st_nhap:='';
tbg(0);tcl(maudia); gotoxy(5,Y_thongbao-1); write('':72);
case bamphim of
'L': nhap_gi:=1; {nhap so luong }
'M': nhap_gi:=2; { nhap mau }
'K': begin dieukhien:=true; nhap_gi:=3; end;
{ nhap tucot -> toicot }
end;
end;
'G': begin
nguoidung:=true;
dung:=true;
dieukhien:=true;
end;
'Y': begin
dieukhien:=false; co_nhap:=false;
tbg(0);tcl(maudia); gotoxy(5,Y_thongbao-1); write('':72);
if nguoidung then
begin
nguoidung:=False; dung:=true;
end;
end;
'R':begin restart:=true; dung:=true; end;
#13: begin
val(st_nhap, so_nhap ,i); co_nhap:=false; st_nhap:='';
case nhap_gi of
1: begin
if (so_nhap in[1..11])and(so_nhap<>sodia)then
begin dk_thoat:=true;
dung:=true;
sodia:=so_nhap;
Ycot:=11+sodia; Y_thongbao:=Ycot-sodia-2;
batdau; solan:=0;
gotoxy(35,Y_thongbao);
tbg(0);tcl(10);write('Bam phim B de bat dau chay');
end;
end;
2: if so_nhap in[1..15]then
begin
maudia:=so_nhap;
setcl( 5, 75, Ycot-sodia-1, Ycot,maudia);
end;
3: if dieukhien then co_nhap:=true;
end; {of CASE}

if dieukhien or nguoidung then
begin
co_nhap:=true; nhap_gi:=3;
end;
if co_nhap=False then
begin
tbg(0);tcl(maudia); gotoxy(5,Y_thongbao-1); write('':72);
end;
dongtrangthai;
end;{of #13}
end; {case bamphim}

if co_nhap then
begin
case nhap_gi of
1:st_hdn:='Nhap so luong dia (1 - 11) : N = ';
2:st_hdn:='Nhap mau dia (1 - 15) : ';
3:st_hdn:='Di chuyen dia :(vi du tu cot 1 den cot 2 nhap vao la 12) : ';
else st_hdn:='';
end;
tbg(0);tcl(7); gotoxy(5,Y_thongbao-1); write(st_hdn,st_nhap:2);
nhap;
end;
End;{ if tamdung=false}
if bamphim='D' then dung:=true;
End;

{*************** Xu li toc do chay chuong trinh ************}
Procedure trangthaicho;
Begin
time:=time+1; delay(1); if time>1000 then time:=1;

gettime(gio,phut,giay,per);
If sec<>giay then {chay dong ho}
begin
sec:=giay; chaydongho;
end;
If time mod SpeedMenu =0 then { chay menu }
begin
chay_menu:=chay_menu + hangmenu[pos_menu];
delete(chay_menu,1,1);
if pos_menu>=length(hangmenu)then pos_menu:=1 else inc(pos_menu);
gotoxy(5,Y_thongbao-2);tbg(0);tcl(15);write(chay_menu);
end;
End;
{**************** Thu tuc lam cham tac dung giong Delay ***************}
Procedure lamcham(timedelay:integer; Bo_chuc_nang:hotkey);
Begin
dk_thoat:=false;
repeat
repeat trangthaicho; until keypressed or (time mod timedelay =0 );
bamphim:=#0;
if keypressed then
begin
bamphim:=upcase(readkey);
If not(bamphim in Bo_chuc_nang)then xulimenu(bamphim);
dongtrangthai;
end;
until ( (time mod timedelay=0)or dk_thoat or(dieukhien and(time mod timedelay=0))
) and (tamdung=false)or dung;
End;
{*********************************************************************}
Procedure In_dia(c:coc);
var i,j,x,y:byte;
Begin
For i:=1 to 3 do
For J:=0 to sodia do dk[i,j]:=0;
Ycot:=11+sodia;
tbg(0);tcl(maudia);
tonen(5,75,Ycot-sodia-2,Ycot,trang);
For i:=1 to sodia do
begin delay(Speed_hieu_ung);
gotoxy( Xcot[c] - ((2*i+1)div 2) , Ycot-sodia+i);
For j:=1 to 2*i+1 do write(kitu);
dk[c,sodia-i+1]:=2*i+1;
end;
for i:=1 to 3 do docao[i]:=0;
docao[c]:=sodia;
End;
{*************** Thu tuc in hoac xoa 1 dia tai toa do X,Y**************}
Procedure hien(c: coc ; X,Y: byte; kitu:char);
Var i:byte;
Begin tcl(maudia);tbg(0);
gotoxy( X - (DK[ c,docao[c] ]div 2) , Y );
For i:=1 to dk[c,docao[c]] do write(kitu);
End;


{*************** Phan Di Chuyen Dia ******************}
Procedure len( C ,c2 : coc);
Var i,j,y:byte;
Begin
y:=Ycot - sodia - 1; {Y la hang tren cung can di chuyen len}
i:=Ycot-docao[c];
hien(c ,Xcot[c],i+1 , ' '); {Xoa dia tren cot}
For j:=i downto y do
begin
hien(c,Xcot[c],j,kitu); lamcham(TimeDelay,[]); hien(c, Xcot[c],j, ' ');
if dung then exit;
end;
End;

Procedure xuong( c2,C : coc);
Var i,y1,y2:byte;
Begin
y1:=Ycot - sodia - 1;{y1 la hang tren (hang bat dau)}
y2:=Ycot-docao[c]; {y2 la hang duoi}
For i:=y1 to y2 do
begin
hien(c2,Xcot[c],i,kitu); lamcham(TimeDelay,[]); hien(c2,Xcot[c], i, ' ');
if dung then exit;
end;
hien(c2,Xcot[c],i,kitu);
End;

Procedure Xoa(X,Y:byte);
Var I:byte;
Begin gotoxy(X,Y); tbg(0); write(' '); End;

Procedure Phai(c1,c2: coc);
Var i,y:byte;
Begin
y:=Ycot - sodia - 1;
Xoa(Xcot[c1]-(dk[c1,docao[c1]]div 2),y);
i:=Xcot[c1];
Repeat
i:=i+2;
hien(c1,i,y,kitu);
lamcham(TimeDelay,[]);
Xoa(i-(dk[c1,docao[c1]]div 2),y);
if dung then exit;
until i>=Xcot[c2];
hien(c1,Xcot[c2],y,kitu);
End;

Procedure Trai(c1,c2: coc);
Var i,y:byte;
Begin
y:=Ycot - sodia - 1;
i:=Xcot[c1];
Repeat
hien(c1,i,y,kitu);
lamcham(TimeDelay,[]);
Xoa(i+(dk[c1,docao[c1]]div 2)-1,y);
i:=i-2;
if dung then exit;
until i<=Xcot[c2];
hien(c1,Xcot[c2],y,kitu);
End;

{**************** Het Phan Di Chuyen Dia ******************}

Procedure DICHCHUYEN(Ndia:byte; cot1,cot2,cot3:coc);
Begin
if dung then exit;
If ndia=1 then
Begin
if dieukhien then
Begin
tbg(0);tcl(7);td(5,Y_thongbao-1);
write('Di chuyen dia :(vi du tu cot 1 den cot 2 nhap vao la 12) : ');
repeat
repeat trangthaicho; Until keypressed;
if keypressed then bamphim:=upcase(readkey);

if (bamphim=#13)and(nhap_gi=3)and(length(st_nhap)>=2) then
begin val(st_nhap[1],tucot,i);
val(St_nhap[2],toicot,i);

gotoxy(25,Y_thongbao);tbg(0);tcl(1);write(' ');
{xoa dong chu di chuyen sai}

if (tucot<>cot1)or(toicot<>cot2)then
begin
gotoxy(25,Y_thongbao);tbg(0);tcl(10);
write('Ban di chuyen sai');
end;
end;
xulimenu(bamphim); dongtrangthai;
until (bamphim='Y')or( (tucot=cot1)and(toicot=cot2)and(bamphim=#13) )
or (dieukhien=false)or dung;

tbg(0);tcl(7);td(5,Y_thongbao-1); write('':70);
{Xoa cau nhap dia}
if dung then exit;
End;{Dieukhien}

inc(solan);
len(cot1,cot2);
if cot2>cot1 then phai(cot1,cot2)else trai(cot1,cot2);
lamcham(TimeDelay,[]); lamcham(TimeDelay,[]);
xuong(cot1,cot2);

inc(docao[cot2]); {tang do cao cot toi}
DK[cot2,docao[cot2]]:=DK[cot1,docao[cot1]];
dk[cot1,docao[cot1]]:=0;
dec(docao[cot1]);
dongtrangthai;
end {n=1}
Else
Begin
DICHCHUYEN(Ndia-1, cot1, cot3, cot2);
DICHCHUYEN(1 , cot1, cot2, cot3);
DICHCHUYEN(Ndia-1, cot3, cot2, cot1);
End;
End;

Procedure NguoiDungDiChuyen;
var hople:boolean;
Begin

Repeat

If dung then exit;
tbg(0);tcl(7);td(5,Ycot-sodia-3);
write('Di chuyen dia :(vi du tu cot 1 den cot 2 nhap vao la 12) : ');

gotoxy(30,Ycot-sodia-2);tbg(0); tcl(10);
write(' ');
Repeat
hople:=false;
Repeat
trangthaicho;
If keypressed then
Begin
bamphim:=upcase(readkey);
If bamphim in ['L','M','Y','R','D',#27,#13,#8,'0'..'9'] then
Begin

if (bamphim=#13)and(nhap_gi=3)and(length(st_nhap)>=2) then
Begin
val(st_nhap[1],tucot,i);
val(St_nhap[2],toicot,i);

if (tucot<>toicot)and(docao[tucot]>0)
and ( (DK[ toicot,docao[toicot] ] > dk[ tucot,docao[tucot] ])
and(docao[toicot]>0)
)
then hople:=true;

gotoxy(30,Ycot-sodia-2);tbg(0); tcl(10);
write(' ');

If not hople then
begin
gotoxy(30,Ycot-sodia-2);tbg(0); tcl(10);
write('Di chuyen khong hop le');
end;
End;
xulimenu(bamphim);


dongtrangthai;
End;
End;{keypressed}
Until hople or dung or dk_thoat or (bamphim in['Y']);

gotoxy(30,Ycot-sodia-2);tbg(0); tcl(10);
write(' ');

if dung then exit;

dk_thoat:=false;

Until hople;

inc(solan);
len(tucot,toicot);
if tucot>toicot then trai(tucot,toicot)else phai(tucot,toicot);
lamcham(TimeDelay,[]); lamcham(TimeDelay,[]);
xuong(tucot,toicot);

inc(docao[toicot]);
DK[toicot,docao[toicot]]:=DK[tucot,docao[tucot]];
dk[tucot,docao[tucot]]:=0;
dec(docao[tucot]);
dongtrangthai;
Until dung or (bamphim in ['Y']);
End;

{ Chuong trinh chinh }

Begin
textmode(co80);clrscr; delay(1500); hidecursor;
gan_gia_tri;
batdau; tcl(5);

Repeat
dongtrangthai; dung:=false; in_dia(1);
If (not restart)and(not dieukhien)and(not nguoidung) then
Begin
gotoxy(35,Ycot-sodia + sodia div 2);
tbg(0);tcl(10);write('Bam phim B de bat dau chay');
Repeat
trangthaicho;
if keypressed then
begin
bamphim:=upcase(readkey);
if bamphim in['M','G','L','N','C','K','Y',#27,'0'..'9',#13,#8]then
xulimenu(bamphim);
dongtrangthai;
end;
until (bamphim in['B','K','G'])or(dung) ;
gotoxy(35,Ycot-sodia + sodia div 2);
tbg(0);tcl(10);write(' ');
{Xoa cau bam phim B}
End;
restart:=false;
If nguoidung then nguoidungdichuyen else Dichchuyen(sodia,1,2,3);
solan:=0;

if not dung then
begin
gotoxy(25,Ycot-sodia-1 );
tbg(0);tcl(10);write('Di chuyen xong bam phim bat ky de chay lai');
repeat trangthaicho; until keypressed;
if keypressed then ch:=readkey;
if ch=#27 then thoat;
gotoxy(25,Ycot-sodia -1);
tbg(0);tcl(10);write(' ');
tbg(0);tcl(maudia); gotoxy(5,Ycot-sodia-3); write(' ':72);
end;

Until False;
End.--
http://a2vdo.forum.st/


________Thà để mồ hôi rơi trên từng trang giấy còn hơn để giọt nước mắt rơi sau những kì thi!______

Xem lý lịch thành viên http://a2vdo.forum.st/

2Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Sat Jul 03, 2010 9:15 am

ua! rua lam rang ma dem vo trong pascal vay ha!!!???

Xem lý lịch thành viên

3Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Tue Jul 20, 2010 7:28 am

thanhbinhqt1993

avatar
Đại học
Đại học
copy dem dan vo^

Xem lý lịch thành viên http://www.0.facebook.com/pham.thanhbinh.50

4Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Wed Jul 21, 2010 9:38 am

coppy vô notepas sau đó lưu với đuôi *.pas với * là tên tệp, dán tệp đó vào trong thư mục BIN, thư mục con là UNIT! ok nhé. rùi mở bằng pascal là xong hi!


________Thà để mồ hôi rơi trên từng trang giấy còn hơn để giọt nước mắt rơi sau những kì thi!______

Xem lý lịch thành viên http://a2vdo.forum.st/

5Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Thu Jul 22, 2010 8:12 am

thanhbinhqt1993

avatar
Đại học
Đại học
ẩứa đó

Xem lý lịch thành viên http://www.0.facebook.com/pham.thanhbinh.50

6Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Thu Jul 22, 2010 8:41 pm

he!


________Thà để mồ hôi rơi trên từng trang giấy còn hơn để giọt nước mắt rơi sau những kì thi!______

Xem lý lịch thành viên http://a2vdo.forum.st/

7Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Mon Jul 26, 2010 9:53 am

thanhbinhqt1993

avatar
Đại học
Đại học
co chi ma he`

Xem lý lịch thành viên http://www.0.facebook.com/pham.thanhbinh.50

8Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Tue Jul 27, 2010 9:26 am

nhoc_sock_pro

avatar
Tiểu học
Tiểu học
acaaaaaaaaa. các cao thủ đừng đánh nhau nhé

Xem lý lịch thành viên

9Thông báo Bản text tháp hà nội mới nhất on Tue Jul 27, 2010 9:30 am

winwin

avatar
Mầm non
Mầm non
Code:
program thaphn;
uses crt, graph;
type
coc = 1..3;
const
n=4;
yorg =20;
xorg : array [coc] of integer = (13, 40, 67);
time = 60;
time2 = 40;
var
dk : array[1..n, coc] of integer;
docao: array[coc] of integer;
i: integer;
procedure tre(t: integer);
begin
gotoxy(43, 4);
delay(t);
end;
procedure move(c1, c2 :integer);
var
i,j,x: integer;
begin
for j:=1 to 4 do
begin
x:= xorg[c1] -dk[docao[c1], c1];
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time);
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write('  ');
tre(time);
end;
end;
procedure moved(c1, c2: integer);
var
i,j,x : integer;
begin for j:=4 downto 1 do begin
x:= xorg[c2] -dk[docao[c1], c1];
gotoxy(x, yorg-n-j-i-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time);
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1]+1 do write(#219);
tre(time);
end;
end;
procedure mover(c1,c2: integer);
var i,x,xx: integer;
begin
x:= xorg[c1];
while x <= xorg[c2] do
begin
xx:= xorg[c1]-dk[docao[c1], c1] +x-xorg[c1];
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time2);
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write('  ');
tre(time2);
x:=x+2;
end;
end;
procedure movel(c1,c2: integer);
var
i,j,x,xx: integer;
begin
x:=xorg[c1];
while X >=xorg[c2] do
begin
xx:=xorg[c1] -dk[docao[c1],c1] +x-xorg[c1];
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time2);
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] + 1 do write('  ');
tre(time2);
x:=x-2;
end;
end;
procedure dichchuyen(n,c1,c2,c3: integer);
var x: integer;
begin
if n=1 then
begin
x:=xorg[c1]-dk[docao[c1],c1];
gotoxy (x, yorg-docao[c1]+1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1],c1]+1 do
begin
if docao[c1]=1 then
begin
write('-');
if i=dk[docao[c1],c1] then write(#193);
end
else write('  ');
end;
gotoxy(xorg[c1], yorg-docao[c1]+1);
write(#179); tre(time);
move(c1,c2);
if c2>c1 then mover(c1,c2) else movel(c1,c2);
moved(c1,c2);
docao[c2]:= docao[c2]+1;
dk[docao[c2], c2]:=dk[docao[c1],c1];
dk[docao[c1],c1]:=0;
docao[c1]:=docao[c1]-1;
x:=xorg[c2]-dk[docao[c2],c2];
gotoxy(x, yorg-docao[c2]+1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c2],c2]+1 do write(#219);
delay(200);
end
else
begin
dichchuyen(n-1,c1,c3,c2);
dichchuyen(1,c1,c2,c3);
dichchuyen(n-1,c3,c2,c1);
gotoxy(40,4);
end;
end;
begin
clrscr;
gotoxy(35,4); write('a2vdo.forum.st:  THAP HA NOI');
gotoxy(4, yorg-n+4);
write('----------------');
writeln('------------------------');
gotoxy(xorg[1], yorg-n); write(#179);
gotoxy(xorg[1]-1, yorg-n+1); write('    ',#219,#219,#219,'    ');
gotoxy(xorg[1]-2, yorg-n+2); write('  ',#219,#219,#219,#219,#219,'  ');
gotoxy(xorg[1]-3, yorg-n+3); write(' ',#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219,' ');
gotoxy(xorg[1]-4, yorg-n+4); write('',#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219#219,'');
for i:=1 to n do
begin gotoxy(xorg[2], yorg-n+i);
write(#179);
end;
for i:=1 to n do
begin
gotoxy(xorg[3], yorg-n+i);
write(#179);
end;
docao[1]:=n; docao[2]:=0; docao[3]:=0;
for i:=1 to n do dk[i,1]:= n-i+1;
for i:=1 to n do dk[i,2]:= 0;
for i:=1 to n do dk[i,3]:= 0;
gotoxy(22,24); write(' Nhan Ctrl_C de dung lai!');
gotoxy(43,4);
repeat
delay(1000); dichchuyen(n,1,2,3);
delay(1000); dichchuyen(n,2,3,1);
delay(1000); dichchuyen(n,3,1,2);
until keypressed;
end.
 


đã chạy thử. yêu cầu máy phải có thư viện crt học đang dùng pascal phiên bản 5

Xem lý lịch thành viên

10Thông báo Bản text tháp hà nội mới nhất on Tue Jul 27, 2010 9:32 am

winwin

avatar
Mầm non
Mầm non
program thaphn;
uses crt, graph;
type
coc = 1..3;
const
n=4;
yorg =20;
xorg : array [coc] of integer = (13, 40, 67);
time = 60;
time2 = 40;
var
dk : array[1..n, coc] of integer;
docao: array[coc] of integer;
i: integer;
procedure tre(t: integer);
begin
gotoxy(43, 4);
delay(t);
end;
procedure move(c1, c2 :integer);
var
i,j,x: integer;
begin
for j:=1 to 4 do
begin
x:= xorg[c1] -dk[docao[c1], c1];
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time);
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(' ');
tre(time);
end;
end;
procedure moved(c1, c2: integer);
var
i,j,x : integer;
begin for j:=4 downto 1 do begin
x:= xorg[c2] -dk[docao[c1], c1];
gotoxy(x, yorg-n-j-i-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time);
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1]+1 do write(#219);
tre(time);
end;
end;
procedure mover(c1,c2: integer);
var i,x,xx: integer;
begin
x:= xorg[c1];
while x <= xorg[c2] do
begin
xx:= xorg[c1]-dk[docao[c1], c1] +x-xorg[c1];
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time2);
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(' ');
tre(time2);
x:=x+2;
end;
end;
procedure movel(c1,c2: integer);
var
i,j,x,xx: integer;
begin
x:=xorg[c1];
while X >=xorg[c2] do
begin
xx:=xorg[c1] -dk[docao[c1],c1] +x-xorg[c1];
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time2);
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] + 1 do write(' ');
tre(time2);
x:=x-2;
end;
end;
procedure dichchuyen(n,c1,c2,c3: integer);
var x: integer;
begin
if n=1 then
begin
x:=xorg[c1]-dk[docao[c1],c1];
gotoxy (x, yorg-docao[c1]+1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1],c1]+1 do
begin
if docao[c1]=1 then
begin
write('-');
if i=dk[docao[c1],c1] then write(#193);
end
else write(' ');
end;
gotoxy(xorg[c1], yorg-docao[c1]+1);
write(#179); tre(time);
move(c1,c2);
if c2>c1 then mover(c1,c2) else movel(c1,c2);
moved(c1,c2);
docao[c2]:= docao[c2]+1;
dk[docao[c2], c2]:=dk[docao[c1],c1];
dk[docao[c1],c1]:=0;
docao[c1]:=docao[c1]-1;
x:=xorg[c2]-dk[docao[c2],c2];
gotoxy(x, yorg-docao[c2]+1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c2],c2]+1 do write(#219);
delay(200);
end
else
begin
dichchuyen(n-1,c1,c3,c2);
dichchuyen(1,c1,c2,c3);
dichchuyen(n-1,c3,c2,c1);
gotoxy(40,4);
end;
end;
begin
clrscr;
gotoxy(35,4); write('a2vdo.forum.st: THAP HA NOI');
gotoxy(4, yorg-n+4);
write('----------------');
writeln('------------------------');
gotoxy(xorg[1], yorg-n); write(#179);
gotoxy(xorg[1]-1, yorg-n+1); write(' ',#219,#219,#219,' ');
gotoxy(xorg[1]-2, yorg-n+2); write(' ',#219,#219,#219,#219,#219,' ');
gotoxy(xorg[1]-3, yorg-n+3); write(' ',#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219,' ');
gotoxy(xorg[1]-4, yorg-n+4); write('',#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219#219,'');
for i:=1 to n do
begin gotoxy(xorg[2], yorg-n+i);
write(#179);
end;
for i:=1 to n do
begin
gotoxy(xorg[3], yorg-n+i);
write(#179);
end;
docao[1]:=n; docao[2]:=0; docao[3]:=0;
for i:=1 to n do dk[i,1]:= n-i+1;
for i:=1 to n do dk[i,2]:= 0;
for i:=1 to n do dk[i,3]:= 0;
gotoxy(22,24); write(' Nhan Ctrl_C de dung lai!');
gotoxy(43,4);
repeat
delay(1000); dichchuyen(n,1,2,3);
delay(1000); dichchuyen(n,2,3,1);
delay(1000); dichchuyen(n,3,1,2);
until keypressed;
end.

Xem lý lịch thành viên

11Thông báo yêu cầu on Tue Jul 27, 2010 9:34 am

winwin

avatar
Mầm non
Mầm non
yêu cầu pascal hoặc có thư viên crt

Xem lý lịch thành viên

12Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Tue Jul 27, 2010 9:37 am

lovemyzip

avatar
Tiểu học
Tiểu học
Code:
program thaphn;
uses crt, graph;
type
coc = 1..3;
const
n=4;
yorg =20;
xorg : array [coc] of integer = (13, 40, 67);
time = 60;
time2 = 40;
var
dk : array[1..n, coc] of integer;
docao: array[coc] of integer;
i: integer;
procedure tre(t: integer);
begin
gotoxy(43, 4);
delay(t);
end;
procedure move(c1, c2 :integer);
var
i,j,x: integer;
begin
for j:=1 to 4 do
begin
x:= xorg[c1] -dk[docao[c1], c1];
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time);
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write('  ');
tre(time);
end;
end;
procedure moved(c1, c2: integer);
var
i,j,x : integer;
begin for j:=4 downto 1 do begin
x:= xorg[c2] -dk[docao[c1], c1];
gotoxy(x, yorg-n-j-i-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time);
gotoxy(x, yorg-n-j-1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1]+1 do write(#219);
tre(time);
end;
end;
procedure mover(c1,c2: integer);
var i,x,xx: integer;
begin
x:= xorg[c1];
while x <= xorg[c2] do
begin
xx:= xorg[c1]-dk[docao[c1], c1] +x-xorg[c1];
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time2);
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write('  ');
tre(time2);
x:=x+2;
end;
end;
procedure movel(c1,c2: integer);
var
i,j,x,xx: integer;
begin
x:=xorg[c1];
while X >=xorg[c2] do
begin
xx:=xorg[c1] -dk[docao[c1],c1] +x-xorg[c1];
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] +1 do write(#219);
tre(time2);
gotoxy(xx, yorg-n-5);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1], c1] + 1 do write('  ');
tre(time2);
x:=x-2;
end;
end;
procedure dichchuyen(n,c1,c2,c3: integer);
var x: integer;
begin
if n=1 then
begin
x:=xorg[c1]-dk[docao[c1],c1];
gotoxy (x, yorg-docao[c1]+1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c1],c1]+1 do
begin
if docao[c1]=1 then
begin
write('-');
if i=dk[docao[c1],c1] then write(#193);
end
else write('  ');
end;
gotoxy(xorg[c1], yorg-docao[c1]+1);
write(#179); tre(time);
move(c1,c2);
if c2>c1 then mover(c1,c2) else movel(c1,c2);
moved(c1,c2);
docao[c2]:= docao[c2]+1;
dk[docao[c2], c2]:=dk[docao[c1],c1];
dk[docao[c1],c1]:=0;
docao[c1]:=docao[c1]-1;
x:=xorg[c2]-dk[docao[c2],c2];
gotoxy(x, yorg-docao[c2]+1);
for i:=1 to 2*dk[docao[c2],c2]+1 do write(#219);
delay(200);
end
else
begin
dichchuyen(n-1,c1,c3,c2);
dichchuyen(1,c1,c2,c3);
dichchuyen(n-1,c3,c2,c1);
gotoxy(40,4);
end;
end;
begin
clrscr;
gotoxy(35,4); write('a2vdo.forum.st:  THAP HA NOI');
gotoxy(4, yorg-n+4);
write('----------------');
writeln('------------------------');
gotoxy(xorg[1], yorg-n); write(#179);
gotoxy(xorg[1]-1, yorg-n+1); write('    ',#219,#219,#219,'    ');
gotoxy(xorg[1]-2, yorg-n+2); write('  ',#219,#219,#219,#219,#219,'  ');
gotoxy(xorg[1]-3, yorg-n+3); write(' ',#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219,' ');
gotoxy(xorg[1]-4, yorg-n+4); write('',#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219,#219#219,'');
for i:=1 to n do
begin gotoxy(xorg[2], yorg-n+i);
write(#179);
end;
for i:=1 to n do
begin
gotoxy(xorg[3], yorg-n+i);
write(#179);
end;
docao[1]:=n; docao[2]:=0; docao[3]:=0;
for i:=1 to n do dk[i,1]:= n-i+1;
for i:=1 to n do dk[i,2]:= 0;
for i:=1 to n do dk[i,3]:= 0;
gotoxy(22,24); write(' Nhan Ctrl_C de dung lai!');
gotoxy(43,4);
repeat
delay(1000); dichchuyen(n,1,2,3);
delay(1000); dichchuyen(n,2,3,1);
delay(1000); dichchuyen(n,3,1,2);
until keypressed;
end.
Cái ni được nè

Xem lý lịch thành viên

13Thông báo Re: Bài toán tháp Hà Nội on Sat Jul 31, 2010 8:02 am

thanhbinhqt1993

avatar
Đại học
Đại học
Kinh

Xem lý lịch thành viên http://www.0.facebook.com/pham.thanhbinh.50

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  •  

Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog